ALUTEC ALUTEC MOBILIARI PER A MENJADORS I TERRASES
AMANA AMANA FORNS MICROONES
AMAT AMAT MOBILIARI PER A MENJADORS I TERRASES
ARÉVALO ARÉVALO VITRINES I MOBILIARI PER GRANJES, PA, PASTISSERIA I GELATERIA
ARNEG ARNEG MOBLES FRIGORIFICS PER ALIMENTACIÓ I SUPERMERCATS * CÀMARES FRIGORÍFIQUES
CAEM CAEM ESTANTERIES i MOBILIARI PER SUPERMERCATS i COMERÇOS
COF COF VITRINES PER GELATERIA
COMENDA COMENDA MAQUINARIA PER RENTAT DE VAIXELLA
DISTFORM DISTFORM MOBLES I ELEMENTS D’ACER INOX. PER A CUINES
DOSILET DOSILET MAQUINARIA DE COCCIÓ PER A BAR I CAFETERIA
EDESA EDESA MOBLES I ELEMENTS D’ACER INOX. PER A CUINES i MAQUINARIA AUXILIAR PER A CUINES
ELCO-DATA ELCO-DATA REGISTRADORES I TPV
ENOFRIGO ENOFRIGO GASTRO BUFFETS, SELV SERVICE I VITRINES GASTRONOMIA
EPELSA EPELSA BALANCES I BASCULES
F.PLUS-IMESA F.PLUS-IMESA MAQUINARIA DE BOGADERIA
FAEMA FAEMA CAFETERES I MOLINETS
FAGOR FAGOR MAQUINARIA COCCIÓ * FRED HOSTELERIA * MAQUINARIA BOGADERIA * RENTAT DE VAIXELLA
FILOMARKET FILOMARKET CARROS SUPERMERCAT I MOBILARI DE FILFERRO EN GENERAL
FIREX FIREX MARMITES I PAELLES BASCULANTS PER GRANS CUINES
FRIGOMAT FRIGOMAT MAQUINARIA PER GELATERIA
GRAM GRAM BALANCES I BASCULES
GRANULDISK GRANULDISK MAQUINES PER RENTAR UTENSILIS DE CUINA DE GRÀNULS
HIBER HIBER ABATADORS DE TEMPERATURA
HITACHI HITACHI AIRE ACONDICIONAT
HOSTAL GARDEN MOBILIARI PER A MENJADORS I TERRASES
ICEMATIC FABRICADORS DE GEL I ESCAMES
INFRICO APARELLS FRIG. PER A HOSTELERIA
INTRAC ESTANTERIES i MOBILIARI PER SUPERMERCATS i COMERÇOS * MOBLES CAIXA
INTUR-RIPAY MOBILIARI PER A MENJADORS I TERRASES
JINAMA PLANXES I PLANXES FRANKFURT
JUANÓS BARRES DE BAR I MOBLES I ELEMENTS D’ACER INOX. PER A CUINES A MIDA
LAINOX FORNS MIXTES, CONVECCIÓ I DE PA * NAQUINARIA COCCIÓ
LIEBHERR CONGELADORS I ARMARIS FRIGORIFICS
MAINCA MAQUINARIA PER A BOTIGUES I OBRADORS CÀRNICS
MANEX MANIQUIES PER BOTIGUES DE ROBA
MORETTI MAQUINARIA I ACCESORIS PER PIZZERIA
MORGUI CAMPANES I ACCESORIS PER A EXTRACCIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ
NOVUM ILLES I EXPOSITORS DE CONGELATS PER A SUPERMERCATS
ORVED ENVASADORES I MAQUINARIA PER L’ALIMENTACIÓ
OSCAR ZARZOSA APARELLS FRIG. PER A HOSTELERIA
POLIBOX CAIXES I CONTENIDORS ISOTÉRMICS
SAMMIC MAQUINARIA AUXILIAR PER A HOSTELERIA
SERVISTOCK ESTANTERIES PER A MAGATZEMS
SODYMAN SISTEMES AUTOEXTINCIÓ D’INCENDIS
SILANOS MAQUINARIA PER RENTAT DE VAIXELLA
SIRMAN CORTADORAS DE FIÁMBRES i MAQUINARIA ALIMENTACIÓN i CAFETERIA
TAVER PANELS PER A CÁMARES FRIG. I PER RECUBRIMENTS DE PARETS
TECHNOBLOCK EQUIPS FRIGORÍFICS PER CÁMARES

Save as PDF